вівторок, 29 вересня 2020 р.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 8-А КЛАС (УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА)

 ТЕМА. Українські народні думи. Кобзарі та лірники. Національна капела бандуристів України (24.09.2020)


Національна капела бандуристів України.


Домашнє завдання (24.09.2020) :

1.Підготувати доповідь про бандуристів, кобзарів та лірників

2.ТЛ.:дума(записати визначення у зошит)

3.Опрацювати матеріал підручника на ст.24-26


ТЕМА. Дума "Маруся Богуславка". Морально-етичні проблеми у творі.(30.09.2020)

Буктрейлер "Дума про Марусю Богуславку"

 


Домашнє завдання (30.09.2020):

1.Прочитати думу

2.Виконати тестові завдання на ст.31


ТЕМА.УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ.НАРОДНІ ДУМИ :"САМІЙЛО КІШКА", "ДУМА ПРО КОЗАКА ГОЛОТУ".(01.10.2020)

Домашнє завдання (01.10.2020):

1.Прочитати думу (на вибір)

2.Написати доповідь на прочитану думуДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 9-В КЛАС (УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА)

 ТЕМА .Перекладна література. Біблія.

Домашнє завдання (24.09.2020) :

1.Опрацювати ст.37-38

2.ТЛ.:притча(записати визначення в зошит)ТЕМА. Притча про блудного сина. Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів образів у світовій та українській літературах.

Домашнє завдання (29.09.2020):

1.Прочитати притчу про блудного сина (39-40)

2.Законспектувати в зошит.


ТЕМА. Контрольна робота. Родинно-побутові пісні. Українські народні балади. Біблія (тестування).

(01.10.2020)


Онлайн тестування


 


понеділок, 28 вересня 2020 р.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 9-В КЛАС (УКРАЇНСЬКА МОВА)

ТЕМА. Цитата як спосіб передавання чужої мови.

Домашнє завдання (29.09.2020) :

1.Опрацювати параграф 9

2.Виконати впр. 3,4


ТЕМА. Діалог. Розділові знаки в діалозі.

(30.09.2020)

Діалог – це дослівно відтворена розмова двох осіб. Він складається з реплік (запитань і відповідей або повідомлень), які беруться в лапки і між якими ставиться тире.

Репліка – це вислів одного з учасників розмови.

Кожна репліка діалогу записується з нового рядка, без лапок, перед нею ставиться тире.

-                Діалог -  це спосіб передавання чужої розмови, різновид прямої мови.

Діалог – це дослівно відтворена розмова двох осіб. Він складається з реплік (запитань і відповідей або повідомлень), які беруться в лапки і між якими ставиться тире.

Репліка – це вислів одного з учасників розмови.

Кожна репліка діалогу записується з нового рядка, без лапок, перед нею ставиться тире.

Вже знайома  рука лягає на  плече і знайомий  голос нахиляється до твого сну:

-               Вставай, Михайлику, вставай.

-               Мамо, іще одну крапелиночку…

-               Струси цю крапелиночку.

-               Ой, Михайлику, вставай.


Домашнє завдання (30.09.2020):

1.Опрацювати параграф 10,ст.36

2.Виконати вправу з будиночком на ст.40

3.Виконати вправу 6,ст.39


ТЕМА.СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ.


Складне речення

Домашнє завдання (01.10.2020):

1.Переглянути відеоурок

2.Опрацювати параграф 12

3.Виконати вправу 2,3.

        

          

пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 8-Б КЛАС (УКРАЇНСЬКА МОВА)

ТЕМА.РЕЧЕННЯ ПРОСТІ Й СКЛАДНІ. 

Домашнє завдання(24.09.2020):

1.Опрацювати параграф 10,ст.34-35

2.Виконати впр.1,2,ст.35ТЕМА.ГРАМАТИЧНА ПОМИЛКА ТА УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ ЇЇ.

Домашнє завдання (29.09.2020) :
1. Виконати впр.6,ст.30
2.Опрацювати таблицю на ст.31 (культура слова)

ТЕМА.ГОЛОВНІ Й ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПІДМЕТ І ПРИСУДОК.


Домашнє завдання (30.09.2020):
1.Переглянути презентацію в блозі
2.Опрацювати параграф 11,ст.38
3.Виконати впр.1,ст.39


ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 8-А КЛАС (УКРАЇНСЬКА МОВА)

 Домашнє завдання (24.09.2020):

1.Опрацювати параграф 10,ст.34-35

2.Виконати впр.1,2,ст.35


ТЕМА. ГРАМАТИЧНА ПОМИЛКА ТА УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ ЇЇ.(29.09.2020)

Граматична помилка та умовне позначення її

Домашнє завдання (29.09.2020) :

1.Переглянути відеоурок

2.Виконати вправу 6,ст.30

3.Опрацювати таблицю на ст.7 (культура слова)


ТЕМА.ГОЛОВНІ Й ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПІДМЕТ І ПРИСУДОК.


Головні та другорядні члени речення

Домашнє завдання (01.10.2020):

1.Переглянути відеоурок

2.Опрацювати параграф 10,ст.34;параграф 11,ст.38

3.Виконати вправу 1,ст.35;вправу2,ст.39


ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 7-Б КЛАС(УКРАЇНСЬКА МОВА)


 Дистанційне навчання(українська мова)7-Бклас

ТЕМА.ФОРМИ ДІЄСЛОВА.(24.09.2020)Домашнє завдання(24.09.2020):

1.Опрацювати ст.45

2.Виконати вправу 73,74 


ТЕМА.НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Неозначена форма дієслова

Домашнє завдання (29.09.2020):

1.Переглянути відеоурок

2.Опрацювати параграф 5

3.Виконати впр.77,78,79


ТЕМА.УМР. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ В ЖУДОЖНЬОМУ СТИЛІ.(01.10.2020)

Контрольний переказ

Домашнє завдання (01.10.2020)

1.Виконати впр.94,ст.54(усно)

2.Повторити стилі мовленнянеділя, 12 квітня 2020 р.

Дистанційне навчання 7-Б клас.

Тема.Сполучник як службова частина мови (06.04.2020)

Онлайн тести.Сполучник

Презентация на тему "Сполучник" 7 классс - украинский языкСполучник, частка, їх роль у мовленні. Віртуальний бібліограф ...

Сполучник, частка, їх роль у мовленні. Віртуальний бібліограф ...сполучник як частина мови копияТема.Написання сполучників разом і окремо.Розбір сполучника як частини мови (07.04.2020)

Правопис службових частин мови - Орфографічна (ортографічна) норма ...

Послідовність розбору
1.    Частина мови.
2.    Вид за будовою (простий/складний/складений).
3.    Вид за вживанням (сурядний/підрядний).
4.    Група за значенням.
5.    Правопис.

Зразок усного розбору
Навчання повне гіркоти, зате солодкі його плоди (Нар. творчість).
Зате — службова частина мови, сполучник; складний, сурядний, протиставний; пишеться разом.

Зразок письмового розбору
Зате — служб. ч. м., спол., склади., сурядн., протест.; разом.


Тема.Прийменник як службова частина мови(13.04.2020)

Відеоурок на тему "Прийменник як службова частина мови"

Онлайн тести. ПрийменниК


Прийменник – Українська мова та літератураПрийменник як службова частина мови - презентація з української мови

Прийменник як службова частина мови - презентація з української мовиУрок української мови №6


Тема.Похідні й непохідні прийменники(14.04.2020)

Відеоурок на тему "Похідні і непохідні прийменники"

Уроки української мови №2 3Презентация на тему: "Прийменник як службова частина мови ...


Тема.Синонімічні й антонімічні прийменники(16.04.2020)