За звуковим складом пароніми поділяють на однокореневі та різнокореневі.
Однокореневі — відрізняються лише суфіксами чи префіксами:

танк — танкер,
зв’язаний — пов’язаний,
вникати — уникати,
сердечний — сердешний,
ефектний — ефективний — дефектний — дефективний.

Різнокореневі — відрізняються одним-двома звуками:

компанія — кампанія,
ступінь — степінь,
промінь — пломінь,
талан — талант,
розпещений — розбещений.

За лексичним значенням розрізняють синонімічні та антонімічні пароніми.
Синонімічні — мають подібні значення:

привабливий — принадливий,
плоский — плаский,
барабанити — тарабанити,
линути — ринути,
притаїтися — причаїтися,
рипіти — скрипіти.

Антонімічні — протилежні за значенням:

прогрес — регрес,
експорт — імпорт,
густо — пусто.

Також пароніми можуть відрізнятися і за семантикою слова.
Семантично близькі:

крикливий — кричущий,
цегельний — цегляний,
ніготь — кіготь,
м’язи — в’язи,
кіш — ківш,
кристал — кришталь.

Семантично різні:

газ — гас,
глуз — глузд,
орден — ордер,
дипломат — дипломант,
ефект — афект

Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми. 

Домашнє завдання:(04.11.2021р.)