середа, 3 листопада 2021 р.

Факультатив ( 10- клас)

 Тема. Прикметникові та дієприкметникові суфікси. Дієслівні 

суфікси. Орфографічні вправи. ( 01.11.2021р).

-УВА- (-ЮВА-), -ОВА-

1. У багатьох дієсловах української мови пишемо суфікс -ува- (-юва-)будува́ти, гостюва́ти, керува́ти, міркува́ти; лікарюва́ти, учителюва́ти.

У віддієслівних іменниках та дієприкметниках -ува- (-юва-) пишемо тоді, коли на перший голосний цього суфікса не падає наголос:

 • викру́чувати — викру́чування, викру́чуваний;
 • очі́кувати — очі́кування, очі́куваний;
 • підси́нювати — підси́нювання, підси́нюваний;

якщо на перший голосний суфікса падає наголос, то в дієприкметникові і зрідка в іменникові пишемо -ова-:

 • друкува́ти — друкува́ння, але друко́ваний;
 • малюва́ти — малюва́ння, але мальо́ваний;
 • підпорядкува́ти — підпорядкува́ння, але підпорядко́ваний;
 • риштува́ти — риштува́ння, але ришто́вання (предметне значення), ришто́ваний;
 • упакува́ти — упакува́ння, але упако́вання (предметне значення), упако́ваний.
-ОВУВА- (-ЬОВУВА-)

2. Суфікс -овува-(-ьовува-) уживаємо в дієсловах і похідних від них іменниках та дієприкметниках, його перший голосний завжди наголошений:

 • завойо́вувати — завойо́вування, завойо́вуваний;
 • перемальо́вувати — перемальо́вування, перемальо́вуваний;
 • скупо́вувати — скупо́вування, скупо́вуваний.
-ІР-, -ИР-

3. Дієслова іншомовного походження, що мають у мові-джерелі суфікс -ір-, в українській мові звичайно втрачають цей суфікс у всіх формах:

 • дотува́ти — дотований,
 • загітува́ти — загіто́ваний,
 • закомпостува́ти — закомпосто́ваний,
 • зареєструва́ти — зареєстро́ваний,
 • лобіюва́ти — лобійо́ваний,
 • поінформува́ти — поінформо́ваний,
 • сконструюва́ти — сконструйо́ваний.

Лише в деяких дієсловах для усунення небажаної омонімії зберігаємо суфікс -ір- (після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р — -ир-):

 • букси́рувати (бо є буксува́ти),
 • пари́рувати (бо є парува́ти),
 • полірува́ти (бо є полюва́ти),
 • репети́рувати (бо є репетува́ти).

Суфікси -ір-, -ир- пишемо також у поодиноких дієсловах: драгі́рувати, коти́рувати, лаві́рувати, марширува́ти, пікі́рувати, трети́рувати, солі́рувати.


Домашнє завдання:

1. Опрацювати інформацію в блозі

2. Виконати вправи

Тренувальні вправи

►   Утворіть нові слова з допомогою зазначених суфіксів, поясніть їх правопис.

1) -очк-, -ечк-, -ичк-, -ячк (іменники). Берег, сонце, внук, Рая, доня, батько, пшениця, книга, здоров’я, десятикласниця, літо, розумниця, серце, волосся, канарейка;

2) -ов-, -ев- (-єв-) (прикметники). Ромашка, жолудь, калій, підсумок, борщ, замша, яблуня, граб, соя, вишня, дуб, лід, слива;

3) -ае- (іменники). Плести, місити, мережити, морозити, палити, марити;

4) -уват- (-юват ) (прикметники). Коричневий, сирий, кислий, малий, синій, сизий, пізній, солоний.

►   Перекладіть українською мовою; запишіть, підкресліть суфікси дієслів і поясніть їх правопис.

Копировать, иллюстрировать, бронировать, дозировать, телефонировать, контролировать, маршировать, информировать, комментировать, тренировать, завоевывать.

►   3 поданими словами складіть словосполучення, запишіть їх, вставляючи пропущені букви е (є), о (ьо), йо; виділіть у цих словах суфікси і поясніть їх правопис.

Бо..вий, квітн..вий, ключ..вий, нул..вий, деш..вий, черепах..вий, алич..вий, раді..вий, емал..вий, га..вий, кизил..вий, вермішел..вий, овоч..вий.

►   Перекладіть слова українською мовою, запишіть. Виділіть суфікси іменників, прикметників, дієприкметників і поясніть їх правопис.

Деревянный, несравненный, соломенный, распроданный, гречневый, организованность, бессонница, стоклянный, вежливость, воссозданный, собранный, преданность, военкомат, безветренный, печенье.

►   3 допомогою префіксів і суфіксів утворіть прикметники і дієприкметники; поясніть їх правопис.

Без- (ім’я, сон, дн,о, захист, підстава).

Роз- (нести, сипати, чистити, брати, стелити, в’язати).

Під- (жарити, креслити, пушити, гнати, сікти).


Немає коментарів:

Дописати коментар