неділя, 12 квітня 2020 р.

Дистанційне навчання 7-Б клас.

Тема.Сполучник як службова частина мови (06.04.2020)

Онлайн тести.Сполучник

Презентация на тему "Сполучник" 7 классс - украинский языкСполучник, частка, їх роль у мовленні. Віртуальний бібліограф ...

Сполучник, частка, їх роль у мовленні. Віртуальний бібліограф ...сполучник як частина мови копияТема.Написання сполучників разом і окремо.Розбір сполучника як частини мови (07.04.2020)

Правопис службових частин мови - Орфографічна (ортографічна) норма ...

Послідовність розбору
1.    Частина мови.
2.    Вид за будовою (простий/складний/складений).
3.    Вид за вживанням (сурядний/підрядний).
4.    Група за значенням.
5.    Правопис.

Зразок усного розбору
Навчання повне гіркоти, зате солодкі його плоди (Нар. творчість).
Зате — службова частина мови, сполучник; складний, сурядний, протиставний; пишеться разом.

Зразок письмового розбору
Зате — служб. ч. м., спол., склади., сурядн., протест.; разом.


Тема.Прийменник як службова частина мови(13.04.2020)

Відеоурок на тему "Прийменник як службова частина мови"

Онлайн тести. ПрийменниК


Прийменник – Українська мова та літератураПрийменник як службова частина мови - презентація з української мови

Прийменник як службова частина мови - презентація з української мовиУрок української мови №6


Тема.Похідні й непохідні прийменники(14.04.2020)

Відеоурок на тему "Похідні і непохідні прийменники"

Уроки української мови №2 3Презентация на тему: "Прийменник як службова частина мови ...


Тема.Синонімічні й антонімічні прийменники(16.04.2020)


Презентація "Синонімічні та антонімічні зв'язки прийменника"
Презентація "Синонімічні та антонімічні зв'язки прийменника"


Тема.Контрольна робота №7.Прийменник.Сполучник.(21.04.2020)

Домашнє завдання:(21.04.2020)
1.Робота над помилками


Тема. Частка як службова частина мови (27.04.2020)

Онлайн тести.Частка

Урок. "Частка як службова частина мови"Частка як частина мови - презентация онлайн


Відеоурок на тему "Частка як службова частина мови"

Домашнє завдання:(27.04.2020)
1.Прочитати параграф 37
2.Записати в зошит правило
3.Виконати впр. 511,512Тема.Формотворчі та словотворчі частки(28.04.2020)


Відеоурок на тему "Формотворчі і словотворчі частки

Частка як частина мови - презентация онлайнЧастка як службова частина мови

Частка як частина мови - презентация онлайнЧастка як частина мови - презентація з української мови

Домашнє завдання:(28.04.2020)
1.Прочитати параграф 37
2.Виконати впр. 515,517
3.Опрацювати таблицю на ст. 232-233


Тема.Модальні частки (30.04.2020)

Частка як службова частина мови – Українська мова та літератураТема. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значеннямТема. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значеннямТема. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням8 СПОЛУЧНИК Сполучник це службова частина мови


Домашнє завдання:(30.04.2020)
1.Опрацювати таблицю на стр.232-233
2.Записати правила в зошит
3.Виконати впр. 514,516,519


Тема.Аналіз контрольної роботи №7
(04.05.2020)


Онлайн тести на тему "Прийменник.Сполучник.Частка."

Домашнє завдання:
1.Повторити вивчене з теми
2.Пройти тестування


Тема.Написання не і ні з різними частинами мови (узагальнення)(05.05.2020)

укр.мова 7кл.Презентация на тему: "НЕ, НІ Правопис частки НЕ з частинами мови ...Блог учителя української мови та літератури: Правопис часток не і ...укр мова 7 клас

Домашнє завдання:(05.05.2020)
1.Прочитати параграф 38
2.Розглянути таблицю на ст. 240
3.Виконати впр. 530,531,543,544

Тема.Написання часток -бо,-но,-то,-от,-таки.(12.05.2020)


Урок №93-94. Правопис часток. Написання часток –БО, -НОУрок. "Частка як службова частина мови"

Розбір частки як частини мови
Частка як службова частина мовиЧастка як частина мови - презентация онлайн

Домашнє завдання:(12.05.2020)
1.Опрацювати таблицю на ст. 237
2.Виконати впр. 525,526

Тема.Вигук як особлива частина мови(14.05.2020)


Вигук як частина мови. Правопис вигуків – Українська мова та ...Презентація до уроку " Частини мови. Морфологія"Вигук як особлива частина мови - презентація з української мовиВигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням - ВИГУК ...

Кома й знак оклику при вигуках

Розробка уроку з української мови з використанням ІТ технологій у ...

Домашнє завдання:
1.Виписати 10 речень з вигуками
2.Підготуватись до контрольної роботи

Тема.Контрольна робота №8 за темами "Частка. Вигук" (тестові завдання) (18.05.2020)

1. Частка – службова частина мови, яка:
 а) виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні й у реченні;
 б) вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними;
 в) надає реченню або окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм.
2. За значенням і вживанням частки поділяються на:
а) сурядності і підрядності;    б) модальні, заперечні, формотворчі;     
в) похідні і непохідні.
3. За допомогою часток хай, нехай утворюються форми:
а) дійсного способу дієслова;   б) умовного способу дієслова;  
в) наказового способу дієслова.
4. Форма умовного способу дієслова утворюється за допомогою частки:
а) навіть;                      б) хай;                        в) би (б).
5. На письмі вигуки виділяються:
а) тире;           б) комами або знаком оклику;      в) комами й тире одночасно.
6. Назвіть речення з часткою:а) Авжеж, такий у нас ведеться звичай;                
б) Я люблю ту пору, коли сунички цвітуть;
в)Розквітли тюльпани, іриси — і все навколо повеселішало;       
г) Мова наша,   мова  —  літ  минулих  повість.
7. Для творення умовного і наказового способів дієслова використовуються частки:А) формотворчі;   Б) модальні;   В) заперечні;   Г) словотворчі.
8.Назвіть речення з формотворчою часткою:а) Про  себе  не  говори  ні  доброго, ні поганого;           
б) Хай добром усе кінчається; в) Як я люблю оці години праці!;                                           г) Мабуть, не вернутись ніколи додому...
9. Вкажіть рядок, у якому всі слова — вигуки:а) ха-ха-ха, цить, алло, давай, киць-киць;                 
б) ну-ну, ня-а-ав, агов, квокче, зирк;
в) а-а-а, дзінь-дзінь, о-го-го, будь ласка, до побачення;
г) дзвяк, ой-ой, перестань, ша, кап-кап;                      
д) овва, ай-ай-ай, привіт, ку-ку, бух.
10. Визначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс:а) о/хо/хо, ку/ку, дзень/дзелень, до/зустрічі;            
б) му/у, а/киш, ай/ай, р/раз; в) тпр/у, тс/с, до/побачення, ал/ло;                               г) оце/так, гей/гей, а/гов, ану/ну;
д) ха/ха, цок/цок, ой/ой/ой, мур/р/р.
11. Які частини мови належать до незмінних службових (неповнозначних)?
а) Прислівник, прийменник, сполучник, вигук.
б) Прислівник, прийменник, сполучник, частка.
в) Прийменник, сполучник, частка, вигук.
г) Прийменник, сполучник, частка. д) Прийменник, сполучник, вигук.
12. Якою частиною мови є виділене слово в реченні:Хотів би я знати, про що той струмочок у мріях своїх гомонить між травою.
а) частка         б) прийменник        в) сполучник           г) вигук

Тема.Контрольний диктант за ІІ семестр (19.05.2020)
Аудіодиктант "Лебеді"

Тема.Аналіз контрольної роботи і контрольного диктанту.(25.05.2020)


Тема.Узагальнення  й систематизація вивченого про частини мови,правопис їх  і використання в мовленні (26.05.2020)

Тема.Підсумковий урок (28.05.2020)


Немає коментарів:

Дописати коментар