пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 8-Б КЛАС (УКРАЇНСЬКА МОВА)

ТЕМА.РЕЧЕННЯ ПРОСТІ Й СКЛАДНІ. 

Домашнє завдання(24.09.2020):

1.Опрацювати параграф 10,ст.34-35

2.Виконати впр.1,2,ст.35ТЕМА.ГРАМАТИЧНА ПОМИЛКА ТА УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ ЇЇ.

Домашнє завдання (29.09.2020) :
1. Виконати впр.6,ст.30
2.Опрацювати таблицю на ст.31 (культура слова)

ТЕМА.ГОЛОВНІ Й ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПІДМЕТ І ПРИСУДОК.


Домашнє завдання (30.09.2020):
1.Переглянути презентацію в блозі
2.Опрацювати параграф 11,ст.38
3.Виконати впр.1,ст.39


ТЕМА.УРОК МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ.КОНСПЕКТ ПРОЧИТАНОГО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ;ТЕМАТИЧНІ ВИПИСКИ.(13.01.2021)


Тематичні виписки — це особливий спосіб запису змісту почутого або прочитаного. Працюючи над джерелами інформації, корисно виписувати цікаві і важливі думки, окремі факти, цифри, схеми, влучні вислови тощо. Цей матеріал можна використати для підготовки наукового повідомлення, доповіді, замітки в стінгазету, виступу під час диспуту та ін.

Найважливіші місця з прочитаних книжок можна записати дослівно, а іноді і своїми словами, якщо не потрібне точне посилання на статтю, посібник, брошуру.

Найчастіше виписки оформляються у вигляді цитат — дослівного наведення чиїхось слів. Виписування цитат сприяє запам’ятовуванню окремих фактів, надає викладу матеріалу документальної точності, збагачує культуру мовлення.

Зверніть увагу! Виписки роблять одночасно із читанням твору. Тематичні виписки можуть мати різні форми: дослівний запис найважливіших думок; передача прочитаного чи почутого своїми словами; повний чи скорочений запис.

Як працювати над тематичними виписками

Тематичні виписки – це фрагменти (абзаци, речення, певні терміни чи образні вислови) тексту, що є важливим матеріалом для підготовки доповіді, повідомлення. Вони ґрунтуються за тематикою, за умови чіткої мінімізації, виписки можна використовувати творчо, неодноразово.

1. Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитати, в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книги чи том, сторінка.

2. Якщо з цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на джерело робиться так: «Там само».

3. Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх з контексту.

4. Якщо під час цитування доводиться робити пропуски окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставляться три крапки .

5. Цитати у вигляді самостійного речення оформлюються за правилами пунктуації при застосування прямої мови.

6. Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і пишеться з малої букви.

7. На полях перед цитатою, або у верхній частині, доцільно давати їй короткий заголовок, тобто одним чи декількома словами передати основний зміст цитованого тексту.

 


Домашнє завдання (13.01.2021):


1.Опрацювати інформацію в блозі

2.Прочитати науковий текст

3.Зробити тематичні виписки 


ТЕМА. КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. ЧИТАН-

НЯ МОВЧКИ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ, ЩО МАЮТЬ 

ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ (19.01.2021).


Однорідні члени речення поєднуються за допомогою одиничних, повторюваних і парних сполучників.
 
Одиничні сполучники (і, й, та, а, але, або, чи) вживаються тільки між двома однорідними членами речення:  О й О.
 
Повторювані сполучники (і... і, ні... ні, або... або, чи... чи, то... то) повторюються два або більше разів підряд:  і О, і О, і О.
 
Парні сполучники (не тільки... а й , не тільки... але й, як... так і, як не… так, хоч... але) вживаються двома частинами при двох різних однорідних членах речення. Перша частина ставиться перед першим компонентом ОЧР, а друга — перед другим: не лише О, а О.

Якщо сполучники і (й), та (в значенні і), абочи  не повторюються, то кома перед ними не ставиться

Приклад:
 • А туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевую (Т. Шевченко). — О і О.
 • Сила та розум — краса людини (Нар. творчість). — О та О.
 • Але бiлочцi не спиться. Дятел тукає: тук-тук! Щоб не вкрала ïх лисиця  або хитрий бурундук (Ліна Костенко). — О або О.

 • Перед протиставними сполучниками аалета (в значенні але), затепротеоднак, що з'єднують однорідні члени, ставиться кома

   Приклад:
  • Не вітер, а буря завіяла (Панас Мирний). — О, а О.
  • Світить місяць, та не гріє (Народна творчість). — О, та О.

  • Між усіма однорідними членами, якщо вони з'єднані інтонаційно, без сполучників, ставиться кома.
   Приклад:
   Він ловить шурхітшелестшарудіння (Ліна Костенко). — ООО.
   Кома ставиться між усіма однорідними членами, якщо вони з'єднані повторюваним сполучником.


    Приклад:
   • А ріка життя все шумитьі пінитьсяі стогне (Г. Хоткевич). — Оі Оі Оі О.
   • І квітиі зорій зелені віти прово­дять розмови кохані про вічну си­лу весни на сім світі (Леся Ук­раїнка ). — І Оі Оі Оі О.
   • Не хочу я ні вічностіні слави (Ліна Костенко). — Ні Оні О.

   • Між парами однорідних членів ставиться кома.
    Приклад:
    Наука і чудо найбільше для людини — її рука. Бере і даєкарає і милуєпестить і нищитьбудує і палитьтворить і любить ( В. Сухомлинський ). —
    О і ОО і ОО і О.
    Якщо частина однорідних членів речення з’єднана сполучниками, а частина — безсполучниково, то кому ставимо між усіма однорідними членами речення.
    Приклад:
    Тягнуться до сонця і квіткиі травивіти кучеряві, гори голубі (В. Сосюра). — І Оі ООО.
   • Якщо однорідні члени з'єднані парним сполучником (як… так, не тільки… а й, не стіль­ки… скільки, не лише… але й), то кому ставимо тільки перед другою частиною сполучника.
    Приклад:
    Не тільки  друзіа й вороги шанували князя Ярослава Мудрого. — Не тільки Оа й О.
    Зверни увагу!
    Якщо однорідні члени дуже поширені, між ними іноді ставиться крапка з комою
     
    Парубок плівся повагом, позакладавши руки назад себе; позирав навкруги своїми блискучими очима; іноді зупинявся і довго розглядав земне нив'я (Панас Мирний).
    ООО і О.
   • Домашнє завдання (19.01.2021):

   • 1.Опрацювати матеріал в блозі.
   • 2.Виконати вправу 1 на ст.91.


   • ТЕМА. ПОШИРЕНІ І НЕПОШИРЕНІ ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ 
   •             РЕЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДАМИ ОД-
   •             НОРІДНИХ ЧЛЕНІВ.

   • ТЕМА. РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ. ЗВЕРТАННЯ             ПОШИРЕНІ Й НЕПОШИРЕНІ. РИТОРИЧНІ   
   •             ЗВЕРТАННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННІ
   • (16.02.2021)

   • ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (16.02.2021)
   • 1.Орацювати матеріал у підручнику
   • 2.Виконати завдання                             • Тема. Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Речення зі звертаннями й вставними словами". (09.03)

  Немає коментарів:

  Дописати коментар